کنترل تضاد منافع

 

کنترل تضاد منافع

 

شرکت سبدگردان آسال در رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهاي سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد. دستورالعمل بايگاني و گردش اطلاعات مشتريان، به تدوین محدودیت ‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می پردازد. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا مي‏ نمایند. شایان ذکر است با توجه به اینکه عمده درآمدهای شرکت سبدگردان آسال از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد می‌گردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. لذا کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران می‏باشد و شرکت سبدگردان آسال تمامی تلاش خود را برای تعریف و تحقق منافع مشترک به‌کار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که معاملات اوراق بهادار سبدها و صندوق های تحت مدیریت از طریق کارگزاری بورس بیمه ایران انجام می شود که از جمله شرکت های زیر گروه و زیرمجموعه بیمه ایران است. کلیه الزامات دستورالعمل سبدگردانی در مورد کنترل تضاد منافع در معاملات با کارگزاری بورس بیمه ایران در مجموعه شرکت سبدگردان رعایت می شود.

تماس با ما