کارشناسان

کارشناسان

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد حسابداری (دانشگاه آزاد کاشان)
 • کارشناسی حسابداری (دانشگاه خوراسگان اصفهان)
سوابق تحصیلی:
کارشناسی حسابداری (دانشگاه آزاد قم)
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • کارشناسی مدیریت صنعتی- جهاددانشگاهی یزد
گواهینامه‌های حرفه‌ای:
 •  
 • تحلیل گری بازار سرمایه
 • معامله گری اوراق تأمین مالی
 • اصول بازار سرمایه
 •  
سوابق حرفه ای:
 • سبدگردان آسال- مدیر سرمایه گذاری- 1399/03/01- تاکنون
 • سبدگردان آسال- تحلیل گر- 1398/01/01- 1399/02/31
 • کارگزاری فیروزه آسیا- مسئول شعبه و معامله گر اوراق بهادار- 1390/11/01- 1397/12/29
 • صنایع متالورژی یزد- برنامه ریزی تولید- 1389/01/01- 1390/10/30
 • جهاددانشگاهی یزد- مدرس- 1389/11/01- 1392/03/30
سوابق تحصیلی:
 •  
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • ​​​​​​​کارشناسی حسابداری
 •  
گواهینامه‌های حرفه‌ای:
 •  
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه 
 • تحلیل گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • معامله گری اورراق تامین مالی
 • معامله گری ابزار مشتقه
 • معامله گری بورس کالا
 • معامله گری بورس انرژی
 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • پذیرش سفارش مشتریان اوراق
 • پذیرش سفارش مشتریان کالا
 •  
سوابق حرفه ای:
 •  
 • کارگزاری آرمان تدبیر
 • شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
 • کارگزاری بانک پاسارگاد
 •  
سوابق تحصیلی:
 •  
 • کاردانی گرافیک
 • کارشناسی گرافیک
 •  
سوابق حرفه ای:
 •  
 • کانون توسعه
 • روزنامه همشهری
 • شرکت هنر پیام کتاب طلایی صنعت
 • موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
 • شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری
 • شرکت سبدگردان آسال
 •  

تماس با ما