روش های مورد استفاده و منابع اطلاعاتی

 

روش های مورد استفاده و منابع اطلاعاتی

 

روشهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل اوراق بهادار:
​​​​​​​
شرکت سبدگردان آسال، با استفاده از تحلیل انواع بازارهای مالی و فرصت های سرمایه گذاری موجود و به کارگیری مدلسازی های معتبر در زمینه مدیریت پرتفوی و تحلیل اوراق بهادار، بستر مناسبی را جهت حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف بازارهای مالی فراهم نموده است. مبنای عمده تحلیل های موجود در شرکت بر اساس رویکرد تحلیل بنیادی اوراق بهادار بوده و همچنین از تحلیل تکنیکی به موازات تحلیل بنیادی استفاده خواهد شد.

عمده رویکرد های ارزش گذاری مورد استفاده شرکت در تحلیل بنیادی؛ بر اساس رویکردهای استاندارد و پذیرفته شده در بازارهای بین المللی می باشد. این رویکردها شامل رویکرد درآمدی مانند مدل های تنزیل جریان نقد آزاد، تنزیل سود نقدی، ارزش فعلی تعدیل شده، رویکرد نسبتی مانند مدل نسبت قیمت به سود هر سهم و رویکرد مبتنی بر دارایی مانند مدل ارزش خالص دارایی ها می باشد.

منابع اطلاعاتي مورد استفاده در خريد و فروش

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان آسال از منابع مختلفی اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایت‌های رسمی بازار سرمایه، سایت‌های خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی ارائه می‌دهند، تهیه می گردد. مهمترین این منابع عبارتند از:

تماس با ما